فرمت فایل های تحت وب

منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ در دستۀ اینترنت بدون دیدگاه

دانش وب و طریقه کار کردن آن کمی پیچیده است. فایل های زیادی در این بین ایفای نقش می کنند و هر کدام از این فایل ها می توانند دارای فرمت های خاصی باشند که بیشترشان رسانندۀ محتوا به دست گیرنده هستند. البته برخی از آنها هم ممکن است کار دیگری انجام دهند. برخی از آنها روی سرور قرار می گیرند و توسط وب سرور پردازش می شوند. برخی دیگر به مرورگر کسانی که می خواهند یک صفحه را ببینند تحویل داده می شوند. حالا این مرورگر کاربر است که آن را پردازش می کند تا در نهایت آن چیزی که طراح سایت در نظر دارد را به کاربر نشان دهد. در این خلاصه رویه ای که خدمت شما عرض کردم، دیدید که تقریباً تمامی کارها روی فایل هایی انجام می شوند که هر کدام می توانند پسوند و فرمت های خاصی داشته باشند. این مقاله یک مرجع کامل از تمامی فرمت فایل های تحت وب است. به علاوۀ اینکه تقریباً با نحوۀ کار کردن با آنها هم آشنا می گردید.

فرمت فایل های تحت وب

فرمت فایل های تحت وب

ما در ادامه جدولی را تقدیم شما کردیم که تمامی فرمت های فایل های تحت وب را درون خود گنجانده است. در ستون اول نام هر پسوند که معمولاً یک عبارت ۳ حرفی است و در ستون دوم توضیحات کوتاه و بهتر است بگوییم سرنام آن سه حرف آورده شده، تا شما بدانید که این فرمت یا پسوند از کجا آمده است.

برخی از آنها را حتماً در جایی دیدید و این به دلیل پرکاربردتر بودن آنها نسبت به بقیه موارد است. اما خیلی های دیگر ممکن است برای شما نا آشنا باشند. مثلاً پسوند html پسوند معروف ترین فایل های تحت وب است که وب سرور به مرورگر تحویل می دهد. یعنی زمانی که شما یک صفحه را توسط مرورگر تان درخواست می کنید، این فایل یا فایل های html هستند که به شما تحویل داده می شوند. حالا در کنار آن ممکن است اسناد دیگری هم دریافت گردند. مثل اسناد CSS و JavaScript، عکس ها، اسناد متنی دیگر و …

همانطور که گفته شد، برخی دیگر از انواع فرمت ها هستند که برای پردازش توسط سرور به کار برده می شوند. مثلاً پسوند php را در نظر بگیرید که طراح سایت آن را ساخته و روی سرور قرار می دهد. حالا سرور پس از پردازش خط به خط کدهای موجود در آن، نتیجه ای را به صورت یک سند html و دیگر متعلقاتش به کاربری که قصد دیدن آن صفحه وب را دارد تحویل می دهد. انواع مختلفی از این نوع فایل ها وجود دارند که هر کدام با زبان های برنامه نویسی خاصی نگارش می شوند.

برخی دیگر هم وابسته به یک نرم افزار خاص هستند که کاربری که آن فایل را دریافت می کند، حتماً باید نرم افزار مورد نظر را داشته باشد تا بتواند محتوای آن را ببیند. مثلاً فایل های Flash با پسوند flv نیاز به نرم افزار فلش روی مرورگر دارند تا بتوان آنها را مشاهده کرد.

.A4P A4Desk Pro Project File
.A5W Alpha Five Webpage File
.ADR Opera Bookmarks File
.AEX Alpha Five Compiled Global Functions File
.ALX ActiveX Layout Control File
.AN Adobe Edge Animate Project File
.AP Active Page
.APPCACHE HTML5 Cache Manifest File
.ARO SteelArrow Web Application File
.ASA ASP Configuration File
.ASAX ASP.NET Server Application File
.ASCX ASP.NET User Control File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.ASMX ASP.NET Web Service File
.ASP Active Server Page
.ASPX Active Server Page Extended File
.ASR ActionScript Remote Document
.ATOM Atom Syndication Format
.ATT Web Form Post Data File
.AWM AllWebMenus Project File
.AXD ASP.NET Web Handler File
.BML Bean Markup Language File
.BOK ProStores Dynamic Web Page
.BR Brotli Compressed File
.BROWSER ASP.NET Browser Definition File
.BTAPP uTorrent App
.BWP BuRg3r Web Page
.CCBJS CopperCube JavaScript File
.CDF Channel Definition Format
.CER Internet Security Certificate
.CFM ColdFusion Markup File
.CFML ColdFusion Markup Language File
.CHA IRC Chat Configuration File
.CHAT IRC Chat Configuration File
.CHM Compiled HTML Help File
.CMS Content Management System
.CODASITE Coda Site File
.COMPRESSED WordCompress Compacted Web File
.CON Concept Application Source File
.CPG Cool Page Project File
.CPHD CloudChan Pre-processed Hypertext Document
.CRL Certificate Revocation List File
.CRT Security Certificate
.CSHTML ASP.NET Razor Web Page
.CSP Concept Server Page
.CSR Certificate Signing Request File
.CSS Cascading Style Sheet
.DAP Access Data Access Page
.DBM ColdFusion Server File
.DCR Shockwave Media File
.DER DER Certificate File
.DHTML Dynamic HTML file
.DISCO DISCO Discovery Document
.DISCOMAP DISCO Discovery Output File
.DLL DLL Dynamic Web Page
.DML DynaScript File
.DO Java Servlet
.DOCHTML Microsoft Word HTML Document
.DOCMHTML Microsoft Word MIME HTML Document
.DOTHTML Microsoft Word HTML Document Template
.DOWNLOAD Partially Downloaded File
.DWT Dreamweaver Web Page Template
.ECE Escenic Dynamic Web Page
.EDGE Adobe Edge Project File
.EPIBRW Web File Location
.ESPROJ Espresso Project File
.EWP Ewisoft Website Project File
.FCGI FastCGI File
.FMP ۱۲۳ Flash Menu Project
.FREEWAY Freeway Document
.FWP Microsoft Expression Web Package
.FWTB Freeway Template Bundle
.FWTEMPLATE Freeway Template
.FWTEMPLATEB Freeway Template Bundle
.GNE Flickr Web Page
.GSP IMail Error Message File
.GSP Groovy Server Page
.HDM HDML File
.HDML Handheld Device Markup Language File
.HTACCESS Apache HTACCESS File
.HTC HTML Component File
.HTM Hypertext Markup Language File
.HTML Hypertext Markup Language File
.HTX HTML Extension File
.HXS Help 2 Compiled Help File
.HYPE Hype Document
.HYPERESOURCES Hype Resources Folder
.HYPESYMBOL Hype Symbol File
.HYPETEMPLATE Hype Document Template
.IDC Internet Database Connector File
.IQY Internet Query
.ITMS iTunes Music Store Link File
.ITPC iTunes Podcast Link File
.IWDGT iWeb Widget File
.JCZ Liquid Motion Animation
.JHTML Java HTML Web Page
.JNLP Java Web Start File
.JS JavaScript File
.JSON JavaScript Object Notation File
.JSP Java Server Page
.JSPA Java Servlet Alias
.JSPX XML Java Server Page
.JSS JavaScript Style Sheet File
.JST JavaServer Page Document
.JVS JavaScript Proxy Autoconfig File
.JWS Java Web Services File
.KIT CodeKit File
.LASSO Lasso Database-Driven Web Page
.LBC Cloaked Affiliate Link Builder Saved Link
.LESS LESS Style Sheet
.MAFF Mozilla Archive Format File
.MAP Image Map
.MAPX Mapjects Client Webparts File
.MASTER ASP.NET Master Page
.MHT MHTML Web Archive
.MHTML MIME HTML File
.MOZ Mozilla Cache File
.MSPX Microsoft ASP.NET Web Page
.MUSE Adobe Muse Website Project
.MVC MivaScript Compiled File
.MVR IBM HotMedia Multimedia File
.NOD NetObjects Fusion File
.NXG eSite Builder NXG Web Page
.NZB NewzBin Usenet Index File
.OAM Adobe Edge Animate Widget File
.OBML Opera Mini Saved Web Page
.OBML15 Opera Mini Saved Web Page
.OBML16 Opera Mini Saved Web Page
.OGNC Dynamic Web Page
.OLP Office Live Package
.OPML Outline Processor Markup Language File
.OTH OpenDocument HTML Template
.P12 Personal Information Exchange File
.P7 PKCS #7 Digital Certificate File
.P7B PKCS #7 Certificate File
.P7C PKCS #7 Certificate File
.PAC Proxy Auto-Config File
.PAGE HybridJava Web Page
.PEM Privacy Enhanced Mail Certificate
.PHP PHP Source Code File
.PHP2 PHP 2 Web Page
.PHP3 PHP 3 Web Page
.PHP4 PHP 4 Web Page
.PHP5 PHP 5 Web Page
.PHTM PHP-Based Web Page
.PHTML PHP Web Page
.PPTHTML PowerPoint HTML Presentation
.PPTMHTML Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
.PRF PICS Rules File
.PRO Adobe Proto Design File
.PSP PL/SQL Server Page
.PTW AutoCAD Publish To Web File
.PUB Public Key File
.QBO QuickBooks Online Bank Statement File
.QBX Blocks Landing Page File
.QF Qompose Web Page Template
.QRM Qworum Message File
.RFLW Edge Reflow Data File
.RHTML Ruby HTML Web Page
.RJS Ruby Javascript File
.RSS Rich Site Summary
.RT RealText Streaming Text File
.RW3 RapidWeaver 3 Site File
.RWP RapidWeaver Package
.RWSW RapidWeaver Site File
.RWTHEME RapidWeaver Theme
.SASS Syntactically Awesome StyleSheets File
.SAVEDDECK Nokia Saved Web Page
.SCSS Sass Cascading Style Sheet
.SDB SocialDecks Blog File
.SEAM Seam Framework Java Servlet File
.SHT HTML File with Server Side Includes
.SHTM HTML Server Side Include File
.SHTML Server Side Include HTML File
.SITE GoLive Website Project File
.SITEMAP ASP.NET Site Map File
.SITES iWeb Site Design Project
.SITES2 iWeb Site Design Project
.SPARKLE Sparkle Website Project
.SPC Software Publisher Certificate File
.SRF Server Response File
.SSP Scala Server Page
.STC Contribute Connection Key File
.STL Certificate Trust List
.STM SSI Web Page
.STML SSI HTML File
.STP SharePoint Template
.SUCK SiteSucker Website File
.SVC WCF Web Service File
.SVR Compressed Virtual World
.SWZ Adobe Flash Player Cache File
.TPL HTTP File Server Template
.TVPI TitanTV Television Listing File
.TVVI TitanTV Television Listing File
.UCF WebEx Media File
.UHTML UC Browser Saved Webpage
.URL Internet Shortcut
.VBD Visual Basic ActiveX Document
.VBHTML ASP.NET Razor Web Page
.VDW Visio Web Drawing
.VLP LiveSite Project
.VRML VRML File
.VRT Virtual World
.VSDISCO DISCO Dynamic Discovery Document
.WBS WebBlender Project File
.WBXML WAP Binary XML File
.WDGT Opera Widget
.WEB Xara Web Document
.WEBARCHIVE Safari Web Archive
.WEBARCHIVEXML Android Web Browser Archive
.WEBBOOKMARK Safari Web Bookmark File
.WEBHISTORY Safari Web History File
.WEBLOC Mac OS X Website Location
.WEBSITE Internet Explorer Pinned Site Shortcut
.WGP Web Gallery Project
.WGT Opera Widget File
.WHTT HTTrack Website Copier File
.WIDGET HybridJava Widget
.WML Wireless Markup Language File
.WN WN Web File
.WOA WebObjects Application
.WPP WebPlus Project File
.WPX WebPlus Project Template
.WRF WebEx Recording
.WSDL Web Services Description Language File
.XBEL XBEL Bookmarks File
.XBL Extensible Binding Language File
.XFDL XFDL File
.XHT XHTML File
.XHTM Extensible Hypertext Markup Language Document
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
.XPD XML Pipeline Document
.XSS XML Style Sheet
.XUL XML User Interface Language File
.XWS Xara Web Designer Graphic
.ZFO XSL-FO Online Form
.ZHTML Secure IE Zipped HTML File
.ZHTML RabbitWeb Webpage
.ZUL ZK User Interface File
.ZVZ Possible Virus File

این بود از معرفی فرمت فایل های تحت وب که به شما عزیزان دید تازه ای نسبت به طریقه کار کردن اینترنت و وب می داد. با دیگر آموزش های طراحی سایت و آموزش اینترنت همراه با کاربر رایانه باشید.

Rate this post