آموزش های دستۀ: چندرسانه‌ای - صفحه 2

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۳

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

در حالت هایی که خطوط زیرنویس ما انگلیسی است، برای اصلاح بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی به حالتی که مد نظر ماست، می توانیم از دستور Change Casing طبق روال آموزشی این قسمت از آموزش نرم افزار زیرنویس کردن فیلم Subtitle Edit استفاده کنیم. نام ویدیو: آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۳؛ […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۲

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

در پاره ای موارد که زیرنویسی برای افرادی که مشکل شنوایی دارند ایجاد می شود، زیرنویس دارای علامت های خاص است. برای اینکه خواسته باشیم همان زیرنویس را برای افراد عادی آماده کنیم، می توانیم از دستور Remove Text for Hearing Impaired استفاده کنیم تا علامت های خاص را از کل خطوط زیرنویس به صورت […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۱

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

هر خط زیرنویس درون نرم افزار یک شماره اختصاصی دارد. این شماره از ۱ شروع و به تعداد کل خطوط زیرنویس ادامه پیدا می کند. اگر در مواقعی خواسته باشید این شماره گذاری ها را تغییر دهید، باید با استفاده از دستور Renumber از فهرست Edit مبادرت به انجام چنین کاری بکنید. این ویدیو آموزش […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۰

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

اگر کلی خط زیرنویس را ترجمه یا ساخته باشید، بررسی کردن تک تک آنها برای وجود ایراد کار سختی است. استفاده از دستور Fix Common Errors می تواند کار شما را بسیار راحت کند. چرا که از بین چندین گزینه تنظیمی می توانید موارد دلخواه خود را انتخاب کنید تا بررسی طبق آنها در طول […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۲۹

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

در مواقعی که دو خط زیرنویس آن قدر به هم نزدیک هستند که می توان آنها را به یک خط زیرنویس تبدیل کرد، می توان از ابزار Bridge Gap in Duration بهره برد تا این دو خط را یکی کرد و تعداد خطوط با طول کوتاه را کم کرد. به طور یکجا و همزمان با […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۲۸

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

با استفاده از دستور Duration Limit می توانیم کاری کنیم که طول کل خطوط زیرنویس را از حداقل و حداکثری که تعیین کردیم، کمتر و بیشتر نشوند. بدین صورت به طور یکجا طول تمامیِ خطوط زیرنویس تنظیم شده و دیگر نیازی به تنظیم مدت زمان آنها به صورت تکی تکی نیست. نام ویدیو: آموزش جامع […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۲۷

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

با استفاده از دستور Adjust Duration که در فهرست Edit واقع شده است، شما می توانید طول مدت زمان نمایش هر خط زیرنویس را تعیین کنید. با کلیک روی این دستور جعبه ای با همین نام باز می شود که تنظیمات سفارشیِ خود را می توانید اعمال کنید. نام ویدیو: آموزش جامع زیرنویس ویدیو با […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۲۶

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

برای انجام دادن خیلی از کارها روی زیرنویس ها، اول ما باید بتوانیم آنها را انتخاب کنیم. برای اصلاح و ویرایش حالت های انتخاب خطوط زیرنویس، می توانید از ابزار Modify Selection استفاده کرد که آموزش آن را خدمت شما در این ویدیو دادیم. نام ویدیو: آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۲۶؛ […]