نوشته های مربوط به برچسب: وبلاگ

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

فیلم وبلاگ نویسی ۵۳ – مدیریت نویسندگان پرشین بلاگ

سایت و وبلاگ بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
ویدیوهای جمال پرشین بلاگ

برای داشتن یک وبلاگ گروهی در پرشین بلاگ، باید بتوانید نویسندگانی را به وبلاگ خود اضافه کنید تا آنها هم بتوانند نوشته ای را اضافه کنند یا تنظیمات وبلاگ را انجام دهند. برای اضافه کردن یا حذف کردن نویسنده ای در پرشین بلاگ، باید به بخش مدیریت نویسندگان پرشین بلاگ رفته و از آنجا طبق […]