نوشته های مربوط به برچسب: زمان کامپیوتر

۱۳۹۴/۰۲/۱۸

برنامه ریزی برای کار با کامپیوتر

مبانی رایانه بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
مدیریت زمان برای کار با کامپیوتر

اصولاً رایانه یا کامپیوترها وسایل جذابی هستند و با آنها می‌توان ساعت‌های زیادی را بدون اینکه متوجه شویم بگذرانیم. بر همین مبنا، اگر برای استفاده از رایانه برنامه ریزی درستی نداشته باشیم، قطعاً فقط عمر خود را تلف کردیم. اگر ندانیم همینک که پشت رایانه نشستیم از آن چه می‌خواهیم و هدف انجام چه کاری […]


هاست فوق العاده وبنولوگ