نوشته های مربوط به برچسب: جاسوس افزار

۱۳۹۴/۰۴/۰۹

جاسوس افزار چیست؟

امنیت اطلاعات ۳ دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
جاسوس افزار چیست

نرم افزارها برحسب اینکه مفید باشند یا خیر به دو دستۀ عمده تقسیم می‌شوند: نرم افزارهای سودمند و نرم افزارهای مخرب. بله، تعجب نکنید. نرم افزارهای مخرب برای به اجرا گذاشتن اهدافی فعالیت می‌کنند که عمدتاً برای کاربران رایانه چندان مفید نیستند. ویرویس‌های رایانه‌ای از این دست برنامه‌ها هستند.


هاست فوق العاده وبنولوگ