نوشته های مربوط به برچسب: تنظیمات آفیس

۱۳۹۴/۰۵/۲۶

ظاهر کردن نوار لغزنده افقی و عمودی در Word

آفیس ۲ دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
ظاهر کردن نوار لغزنده افقی و عمودی در Word

اگر شما هم با مشکل عدم نمایش یا مخفی شدن نوار عمودی یا افقی نرم افزار Word مواجه شدید، شاید به این فکر افتادید که وردِ شما خراب شده است و باید آن را دوباره نصب کنید! این در صورتی است که امکان نمایش یا مخفی کردن نوارهای لغزندۀ نرم افزار Word جزء تنظیمات پیشرفتۀ […]