نوشته های مربوط به برچسب: اعتیاد کامپیوتر

۱۳۹۴/۰۲/۱۸

برنامه ریزی برای کار با کامپیوتر

مبانی رایانه بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
مدیریت زمان برای کار با کامپیوتر

اصولاً رایانه یا کامپیوترها وسایل جذابی هستند و با آنها می‌توان ساعت‌های زیادی را بدون اینکه متوجه شویم بگذرانیم. بر همین مبنا، اگر برای استفاده از رایانه برنامه ریزی درستی نداشته باشیم، قطعاً فقط عمر خود را تلف کردیم. اگر ندانیم همینک که پشت رایانه نشستیم از آن چه می‌خواهیم و هدف انجام چه کاری […]


۱۳۹۴/۰۱/۱۴

اعتیاد به رایانه و اینترنت

مبانی رایانه بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
اعتیاد به رایانه و اینترنت

همۀ ما می‌دانیم که هر چیزی دارای کاربرد دوگانۀ خوب و بد است. رایانه، این وسیلۀ تسخیر کننده هم از همین قاعده تبعیت می‌کند. جذابیت‌هایی که رایانه دارد و کارهای زیادی که می‌توانیم به وسیلۀ آن انجام دهیم، اهمیت آن را بیشتر کرده است. بر همین اساس امروزه مقوله‌ای به نام اعتیاد به رایانه و […]


هاست فوق العاده وبنولوگ