بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۶

چندرسانه‌ای ۲ دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

به مانند دستوری که در ویدیوی قبلی توضیحاتی را راجع به آن خدمت شما ارائه دادیم، ای دستور هم خطوط زیرنویسی که دارای کد زمانی یکسانی هستند و در ادامۀ هم آمده است را به یک خط زیرنویس تبدیل می کند و باعث تمیزتر شدن هر چه بیشتر سند زیرنویس ما برای فیلم می شود. […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۵

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

خیلی از مواقع ممکن است دو یا چندین خط زیرنویس وجود داشته باشند که دارای متن دقیقا یکسانی باشند. در این حالت زیرنویسی که تولید می کنید، برای کسانی که فیلم را می بینند چندان جالب نخواهد بود. بهتری کار برای رفع این مشکل استفاده از دستور Merge Line with Same Text است که خطوط […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۴

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

خطوط زیرنویس خیلی کوتاه روی فیلم، خیلی جالب نخواهد بود. اگر تعداد زیادی از این نو خطوط زیرنویس روی فیلم خود دارید، بهتر است که با استفاده از دستور Merge Short Lines خطوط کوتاه را به یک خط تبدیل کنید و مدت زمان شان را هم با هم جمع کنید. نحوۀ استفاده از این دستور […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۳

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

در حالت هایی که خطوط زیرنویس ما انگلیسی است، برای اصلاح بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی به حالتی که مد نظر ماست، می توانیم از دستور Change Casing طبق روال آموزشی این قسمت از آموزش نرم افزار زیرنویس کردن فیلم Subtitle Edit استفاده کنیم. نام ویدیو: آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۳؛ […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۲

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

در پاره ای موارد که زیرنویسی برای افرادی که مشکل شنوایی دارند ایجاد می شود، زیرنویس دارای علامت های خاص است. برای اینکه خواسته باشیم همان زیرنویس را برای افراد عادی آماده کنیم، می توانیم از دستور Remove Text for Hearing Impaired استفاده کنیم تا علامت های خاص را از کل خطوط زیرنویس به صورت […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۱

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

هر خط زیرنویس درون نرم افزار یک شماره اختصاصی دارد. این شماره از ۱ شروع و به تعداد کل خطوط زیرنویس ادامه پیدا می کند. اگر در مواقعی خواسته باشید این شماره گذاری ها را تغییر دهید، باید با استفاده از دستور Renumber از فهرست Edit مبادرت به انجام چنین کاری بکنید. این ویدیو آموزش […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۳۰

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

اگر کلی خط زیرنویس را ترجمه یا ساخته باشید، بررسی کردن تک تک آنها برای وجود ایراد کار سختی است. استفاده از دستور Fix Common Errors می تواند کار شما را بسیار راحت کند. چرا که از بین چندین گزینه تنظیمی می توانید موارد دلخواه خود را انتخاب کنید تا بررسی طبق آنها در طول […]


۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آموزش جامع زیرنویس ویدیو با Subtitle Edit قسمت ۲۹

چندرسانه‌ای بدون دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...

در مواقعی که دو خط زیرنویس آن قدر به هم نزدیک هستند که می توان آنها را به یک خط زیرنویس تبدیل کرد، می توان از ابزار Bridge Gap in Duration بهره برد تا این دو خط را یکی کرد و تعداد خطوط با طول کوتاه را کم کرد. به طور یکجا و همزمان با […]


هاست فوق العاده وبنولوگ